110,4 millionar betre enn året før

Artikkelen er over 3 år gammel

Trass i at Blåfalli Vik-verket var ute av drift store delar av året, blei 2016 eit godt økonomisk år for SKL.