Vil ha tilbake det gamle namnet: – «Stridslinjene» eksisterer ikkje slik dei éin gong gjorde

FAU ved Nordsida oppvekstområde vil ha tilbake namnet Hatlestrand oppvekstsenter