Leif Sverre Enes (H): – Heilt feil medisin å leggja ned skular

Høgre-politikaren meiner det siste ein bør gjera når ein slit med elevtalet i kommunen er å gå inn for skulenedleggingar.