7.500 kroner frå born i Ølve til born i Tanzania

«Akkompagnert» av solidaritetsplakatar syng borna her Lillebjørn Nil-sen-visa «Barn av regnbuen». Frå venstre: Andreas Bjørkelund, David Åkre Revne, Sigurd Vikane, Madeleine Lønning Berland, Julie Bjørkelund, Kjetil Traavik, Savanna Støen, Kristine Malkenes og lærar Marit Bergheim Lyhammer.

«Akkompagnert» av solidaritetsplakatar syng borna her Lillebjørn Nil-sen-visa «Barn av regnbuen». Frå venstre: Andreas Bjørkelund, David Åkre Revne, Sigurd Vikane, Madeleine Lønning Berland, Julie Bjørkelund, Kjetil Traavik, Savanna Støen, Kristine Malkenes og lærar Marit Bergheim Lyhammer.

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

På Ølve Montessoriskule har elevane hatt FN og barnerettane som eit fellestema i to veker. På slutten av skuledagen tysdag stod eit løp på timeplanen. Foreldre, besteforeldre, tanter og onklar sponsa elevane etter kor mange rundar dei sprang, og alle pengane gjekk til ein skule i Tanzania. Sponsorane og løparane var på førehand blitt einige om kor mykje ein runde var verd. Jo fleire rundar eleven klarte, jo meir pengar rann inn til føremålet.

Elevane på Ølve Montessoriskule sprang inn 7.500 kroner til ein skule i Tanzania.

Elevane på Ølve Montessoriskule sprang inn 7.500 kroner til ein skule i Tanzania.

Skulen som fekk gleda av pengane, er også ein Montessori-skule, nærare bestemt The Montessori School and Teacher Training Center i  Mwanza i Tanzania.

– Dette er venskapsskulen vår i Tanzania. Borna på skulen er også begynt å brevveksla med borna på denne skulen. Kunnskapar  om korleis born i andre delar av verda kan ha det har vore svært lærerike for elevane, fortel kontaktlærar Marit Bergheim Lyhammer.

Ho rosar elevane i Ølve for ein flott innsats i skuleløpet.

– Mange sprang 10 rundar, og ein av dei eldste elevane klarte heile 15, fortel Lyhammer.

Dei 31 elevane på skulen sprang inn imponerande 7.500 kroner.

I tillegg til skuleløpet hadde elevane tidlegare på dagen ei fargerik framføring av det dei har lært. "– Alle barn har rett til eit liv og ei framtid!" stod det i ein av tekstane på dei flotte plakatane som elevane hadde laga i samband med FN-dagen. Arbeidsgrupper har arbeidd med fakta om FN, UNICEF og borna sine rettar. Ei av gruppene har laga ein liten film for å illustrera ein av barnerettane. Ved hjelp av figurar i modellkitt og mange bilde, kunne gruppa stolt visa fram den vesle filmen, basert på artikkel 29 om retten til ein god skule.

Og ikkje berre det; elevane song også Lillebjørn Nilsen-visa «Barn av regnbuen» med klare stemmer, visa som handlar om at jorda er for alle, og at alle bør ha like rettar.

Send tekst og bilde «

Vi vil gjerne høyra om smått og stort som går føre seg i Kvinnherad. Hjelp oss å vera overalt!

Artikkeltags