Kan få tofagleg opplæring på nett

Av

Kommunar som ikkje klarer å tilby tospråkleg fagopplæring i arabisk, somali og tigrinja, kan søkja om sanntidsopplæring gitt av nettlærarar, melder Fylkesmannen i Vestland på nettsidene.