Fekk ønsket om lågare fartsgrense avslått: – Smal veg og tett trafikk ikkje nok

Ein innbyggjar på Lyngstranda ber Statens vegvesen setja ned fartsgrensa frå 80 til 60 km/t i bygda. Men smal veg og stor trafikk er ikkje i seg sjølv eit grunnlag for ei slik endring, forklarer Geir Sverre Andreassen i Statens vegvesen.