Vestland fylkeskommune inviterer til møte om problema på Gjermundshamn

No skal kommunen, fylkeskommunen og Skyss møtast for å diskutera problemet.