Stor interesse for dagsturhytter i Hordaland

Av

Dei siste åra er det løyvd fire millionar kroner til 20 dagsturhytter i Hordaland. For at alle kommunane skal få hytteønsket sitt oppfylt, trengst det truleg likevel meir pengar, meiner leiar i styringsgruppa for dagsturhyttene i Vestland fylkeskommune, Alexander Fosse Andersen (Sp).