No skal ungdomane bli sikra medverknad i politikken igjen

Kommunestyret blir bede om å oppretta ei prosjektgruppe som skal førebu oppstart og val av eit eige ungdomsråd i Kvinnherad kommune.