Via ferien til forsking: – Ein engasjert gjeng

Denne veka har i alt 26 nysgjerrige elevar frå 5.-7. trinn fått bryna seg på spennande forsking innan realfaga. Kurset var fullteikna, og engasjementet høgt.