På Varaldsøy: Johanna Aggvin, Haldor Øye, Per Arne Åkre, Garry Svindland, Kristine Lokøy Haukenes og Ann Kristin Næss er alle frustrerte og leie av å sjå øysamfunnet deira bli bygd sakte men sikkert ned. Dei peikar mellom anna på manglande engasjement frå lokalpolitikarane.

Frustrasjonen veks i statsministeren sitt ferieparadis

– Dei har tatt frå oss alt.
Publisert