Støre etterlyser nye vasskraftsvar frå regjeringa

Av

Jonas Gahr Støre (Ap) ber regjeringa setje i gang med å finne svaret kraftskattutvalet skulle gi: Korleis det skal bli lønnsamt å ruste opp kraftverka.