Færre har tillit til at kommunane leverer trygt drikkevatn

Av

Tilliten til at norske kommunar og vassverk leverer trygt drikkevatn, fell, viser ei ny undersøking.