Nattestenginga i Dimmelsvik utsett

Arbeidet ved brua i Dimmelsvik er utsett.