Kvinnheringen var på plass og sende direkte frå opninga av den nye Opsangervegen onsdag ettermiddag. Sjå opptaket i videovindauga over.