«Stripeerverv» og grunnprisar i Lundsneset

Vegvesenet sine retningsliner for grunnkjøp gir ulike kvadratmeterprisar ut frå kor stor bit av eigedomen som går med.