Uvêr og skredfare: Kommunen har ekstra beredskap i dag og i morgon

Er førebudde på at det kan oppstå situasjonar som følgje av uvêret.