Fare for svært høy vannstand flere steder i Norge

Av

De neste to dagene er det ventet svært høy vannstand flere steder langs kysten, og det er sendt ut oransje farevarsel.