Nye rundar med lågtrykk og ustabilt vêr

Av

Vinterferievekene startar med ustabilt vêr i Sør-Noreg. Nedbøren kjem og går og rører seg gradvis nordover.