Viking Fjord-saka klar for retten

20. desember skal underslag-saka opp i retten som tilståingssak.