Tysvær Vindpark har selt straumen før møllene er bygd