Har samlet inn over 60.000: – Kommer godt med i den forferdelige utviklingen av saken

Motvind SørVest har opprettet Spleis. I tillegg har organisasjonen engasjert advokat Elden.