Her opnar Kommunedirektøren for vindkraft

I dei fleste områda i Kvinnherad er konfliktgraden for stor. Men Kommunedirektøren opnar for at ein kan vurdera vindmøller i Åkra.