– Uttal deg til departementet

Av

Oppmodinga kjem frå eldsjelene i Nei til vindmøller i Kvinnherad.