Sørlendinger mest kritiske til vindkraft

Av

Motstanden mot vindkraft på land er størst i områdene med mest utbygging. Havvind støttes av et stort flertall, ifølge en ny undersøkelse.