Fredag morgon meldte kommuneoverlegen om endå eit nytt smittetilfelle, står det på kommunen si Facebook-side.

Dette smittetilfellet er knytt til smittetilfellet som blei meldt om dagen før, som var ein ung person frå ein annan kommune.