Torsdag kveld melde Kvinnherad kommune at det ikkje var kome nye smittetilfelle i samband med utbrotet på KVV, men fredag morgon kom det kontrabeskjed.

Kvinnherad videregåande skule skriv på Facebook-sida si at den positive korona-testen gjeld ein person som arbeider ved skulen. Den positive testen har relasjon til dei klassane som allereie er tatt ut i karantene, og smittevegen er kjent.

Personen som har testa positivt på covid-19 har ikkje vore på skulen etter måndag 16. november, men for å vera på den sikre sida har kommunelegen valt å ta ut ein klasse til i karantene. Kommunelegen skriv at den positive testen ikkje medfører at andre elevar eller tilsette (utover den nemnte klassen) vert vurdert som primærkontaktar i saka. Han føyer likevel til at skulen må ha fokus på godt smittevern og at ein må halda seg heime dersom ein føler nokon form for sjukdomssymptom.

Oppsummert

Fredag morgon kan kommuneoverlege Glenn André Opland gi denne koronaoppdateringa om smitteutbrotet ved KVV:

– Sidan fredag førre veke er det totalt påvist åtte tilfelle av korona-smitte knytt til KVV: Fire elevar, to lærarar pluss to til som ikkje er elevar ved skulen, men knytt til KVV-tilfella, forklarar Opland.

Totalt er fem KVV-klassar i karantene.

Utanom tilfella knytt til KVV, har det denne veka vore eitt tilfelle av importsmitte i Kvinnherad.