Vi spurde sju i farten om nyttårsforsett

Av

"Har du nyttårsforsett?" Det var spørsmålet vi stilte til sju personar i farten på første kvardagen i det spilder nye 2020.