(Hardanger Folkeblad): Med kjøpet har de sikret seg 80 prosent eierskap i næringsparken. Tidligere eiere Stord Eiendomsforvaltning AS, E.T. Holding AS og Søllesvik Holding AS sitter nå igjen med 20 prosent.

Det opplyser Tor Petter Stensland, styreleder i Odda Plast Holding AS. Sammen med kompanjongen Rune Johan Simonsen i Multi Industrier satser de altså nå tungt på den andre siden av Folgefonna.

– Det er flere viktige grunner bak kjøpet. For det første er det en god investering, med ny reguleringsplan for området der alt er tilrettelagt for videre utvikling. I tillegg skal Bunnpris flytte inn i høst, opplyser Stensland.

Kjøpet var i boks 11. juli 2022.

Større lokaler

Han skryter av alt de tidligere eierne av næringsparken har fått til på bare to år.

– I dag har 120 mennesker sitt daglige virke i Fonnafjord Næringspark, sier styreleder i Odda Plast Holding AS.

Stensland legger ikke skjul på at investeringen også henger sammen med ekspanderingen av Odda Plast AS på Eitrheim.

– Vi trenger større lokaler til oppdrag der vi snakker store volum. I Fonnafjord Næringspark får Odda Plast tilgang til en stor industrihall med en takhøyde på 10 meter, samt dypvannskai der man kan skipe de større produktene direkte ut, uttaler han.

– Slike lokaler finnes ikke i Odda. Se bare på Odda Plast sin produksjon av slamtank til oppdrettsnæringen. Denne er åtte meter høy. I prosessen har vi måtte låne lokaler av Odda Coating Technology, men slamtanken har vi likevel måtte ferdigmontere ute, understreker Stensland, og legger til at den nye industrihallen ved Seimsfoss blir viktig for den videre driften av Odda Plast.

Næringslivsaktøren fra Odda ser ikke bort fra at det kan bli flere investeringer i Kvinnherad framover.

– Vi ser Kvinnherad som vårt nærområde, sier Stensland.

– Veldig positivt

Kurt Arne Tyse, styreleder i Stord Eiendomsforvaltning AS, viser til at Tor Petter Stensland og Odda Plast Holding AS har mye spennende på gang i Odda.

– Det at de velger å se på vår region, og investere her, det synes vi er veldig positivt, uttaler han.

Tyse minner om at de først og fremst driver med eiendomsutvikling, og at Fonnafjord Næringspark nå er så godt som fullsatt.

– Vi er også hovedaksjonær i Rosendal Marineservice, og er inne på Hellesøy Verft AS. Midlene vi får frigjort fra salget av Fonnafjord skal vi bruke til videre satsing på disse to selskapene, avslutter han.

Fonnafjord Næringspark

  • Næringsparken stiftet i juni 2019
  • 8000 m2 med nye lokaler
  • Byggeår fra 1980 – 1994
  • Bygget om og renovert 2014 for ca. 30 millioner kroner
  • Bygget/tilpasset/renovert om 2019 for ca. 12 millioner kroner
  • 16 firma med langtidsavtale
  • 5 firma med kortidsavtale

Denne saka er henta frå Hardanger Folkeblad, ei samarbeidsavis.