Gå til sidens hovedinnhold

Også innan helse og omsorg må kommunen spara, mellom anna ved å redusera i talet tilsette

«Dei tilsette kan oppleva å få ein meir krevjande arbeidsdag. Dette kan påverka arbeidsmiljø, sjukefråvær og turnover», vurderer kommunedirektøren som ein av konsekvensane av eit stramare budsjett.

For abonnentar