Kommunen har brukt éin million meir enn budsjettert på éi spesiell sak

I år har Kvinnherad kommune (nesten) klart å gå i balanse, for første gong på lenge, kunne økonomisjef Geir Mogren fortelja.