– Ølve har møtt ein krevjande situasjon som dei no er gissel av

Uroa for Ølve – går inn for å setja i gang ein regional omstillingsprosess.