Stort oppmøte under båtbyggjedagen i Ølve

Fint vêr og mykje folk gjorde sitt til at båtbyggjedagen i søndag vart eit triveleg arrangement.