Søkjer råd og støtte til sikring av gruver

Kulturnemnda i Ølve bygdelag har kontakta Direktoratet for mineralforvaltning for å få råd om korleis gruveopningar og -gangar bør sikrast.