Ærverdig Ølve-skute til sals

S/K «Helt», bygd i Ølve, vart lagt ut for sal etter to år med omfattande restaurering