Ønsker å hjelpa unge på bustadjakt: – Ambisjonsnivået har vore for lågt

Ove Lemicka (Frp) ser at Rosendal er eit særleg vanskeleg område for bustadbygging, men meiner likevel det er fleire moglegheiter her òg.