Ønskjer betre samhandling mellom reiselivsaktørane: Etablerer Visit Rosendal

Visit Rosendal er under etablering som eit samarbeid mellom til no 15 aktørar. Kommunedirektøren innstiller på å løyva foreininga 150.000 kroner til marknadsføring.