Oppdrettsnæringa kan bli hydrogenpionér

Av

Olje- og energiminister Tina Bru (H) har fått i oppdrag å utvikle eit vegkart for hydrogen i Noreg. Der kan oppdrettsnæringa få ein viktig plass.