Den 7/2 2018 ble det vedtak i formannskapet i Kvinnherad om å ta innbyggerne med på en navnekonkurranse på en liten del av den nye veien i Husnes sentrum. Det høres naturlig og riktig ut, og førte til sterkt engasjement blant innbyggerne. Det kom inn i overkant av 182 stemmer. Et stort flertall av stemmene ville ha Jonas Lie-navnet. På grunn av problemer med adresseforandringer valgte politikerne å gå for nytt navn på parken istedenfor. Etter å ha fått godkjenning fra språkrådet om at Jonas Lie-parken var fullt tilrådelig som stedsnavn, sendte politikerne forslag om Jonas Lie-parken ut til høring den 29.11.18.

Da høringsfristen var utløpt var det bare kommet inn fire svar. Tre av dem gikk forbausende sterkt imot «vår» forfatter Jonas Lie. Påstandene fra de tre aktørene mot forfatteren var uklare og forvirrende. De blandet sammen vår forfatter med en slektning som ble født flere generasjoner senere. Det ble samtidig grundig belyst at denne slektningen med samme navn hadde vært på den gale siden under krigen. I beste fall må en kunne si at denne informasjonen og sammenblandingen var sterkt usaklig. De kom også frem med flere andre negative påstander for å få støtte for sitt syn, men dette er mindre vesentlig i denne sammenhengen.

For å si meg uenig gikk jeg ut i lokalavisen den 5/4 med en oppsummering om Jonas Lie og hans tilknytning til Kvinnherad. Mange var glade for å få kjennskap til historien fra Husnes (gamle Undarheim), men der var det var flere som etter innspillene fra de tre aktørene hadde blandet sammen og mistolket hvem som var «vår» Jonas Lie. Der ble det blant annet hevdet at det var vår Jonas Lie som hadde vert med i andre verdenskrig. Det var heller ikke noe uventet reaksjon ut i fra all den negative ordbruken fra de tre innspillene. Dette har ført til uverdige og feile oppfatninger om vår store og folkekjære forfatter. Det blir derfor nødvendig å komme med følgende oppklaring:

Vår Jonas Lie var født i 1833 og døde i 1908. Han kunne altså ikke ha deltatt i andre verdenskrig. Han var en av de største forfattere vi har fra den tiden han levde i. Han har også fått mange veier/gater oppkalt etter seg over hele Norge.

Den 11. april 2019, etter en lang demokratisk prosess hvor engasjerte innbyggere hadde stemt frem Jonas Lie-parken med stort flertall og språkrådet hadde godkjent Jonas Lie-parken som stedsnavn, valgte formannskapet å ta retrett og skrinlegge hele navneprosessen. Ca. 115 personer hadde stemt på forskjellige nye navn. 69 gikk imot hele navnekonkurransen og «ville ha det som før». Det navnet som enkelte hevder var på folkemunne var i klart mindretall. Ifølge demokratiske regler må en derfor gå ut i fra at om parken skal ha noe navn i fremtiden må det bli Jonas Lie-parken.

Navnedebatten handler om mye mer enn navnet på en park. Den handler omsider om å gripe fatt i en av de gamle og mangfoldige kulturhistoriene som ligger bak Husnes regionsenter. Denne historien mangler. Det store flertallet som stemte for Jonas Lie-parken har forstått hvor viktig dette er, og fikk endelig en mulighet til å vise det.

Jorunn Marit Røsseland