230.000 kroner til tre verna fartøy på Opsanger

Fylkeskommunen har løyvd 2,7 millionar kroner til diverse tiltak for verna fartøy i Hordaland. Tre fartøy på Sunde fekk støtte.