Derfor lèt arbeidet venta på seg

Reklamasjonsarbeidet på Opsangervegen lèt venta på seg.