Stiller ordføraren spørsmål om middagsproduksjon og klimapolitikk