Ordføraren stiller til debatt: Kven kan vi stola på i valkampen?

Ordførar Slettebø deltek på Arendalsuka i august. Han stiller i debatt med tittelen "Kven kan vi stola på i valkampen?"