Politisk ringrev og optimist

Leif Sverre Enes (65) har 32 års erfaring frå kommunestyret og ser lyst på fire nye år, anten han blir ordførar eller ei.