Det får Vårt Land opplyst. Utmeldingane har skjedd mellom onsdag 17. november og tysdag 23. november.

– Det er naturleg at vedtaket som vart fatta på Kyrkjemøtet, fører til nokre reaksjonar av denne typen. Samtidig er det viktig for oss å vere tydelege på at Kyrkja ikkje ser på dei som jobbar i petroleumssektoren i Norge som eit problem. Dei gjer ein svært stor innsats for verdiskaping for det norske samfunnet, seier Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kyrkja.

Allereie første dag etter vedtaket melde 434 personar seg ut, meir enn i dei ti dagane før til saman, ifølgje Nettavisen.

(©NPK)