Over éin million hurtigtestar til kommunane

Av

Over ein million covid-19-hurtigtester blir no sende til kommunane, opplyser Helsedirektoratet. Testane vil bli fordelte etter folketalet i kommunen.