– Det som blir delt på nettet er ikkje alltid ekte

Onsdag fekk Øyatun ungdomsskule besøk av Eliat Furnes i Barnevakten. Tema var utsjåandepress og korleis betra sjølvkjensla gjennom å auka medvitet om det ein ser i media.