– Det er uthenging av elevar, skule og foreldre

Artiklar i Kvinnheringen om nedlegging og dårlege resultat ved Nasjonale prøver har fått tilsette og elevar til å reagera.