– Vi har gitt frå oss tre skular, no er det nokon andre sin tur

Leiarane for FAU på Øyatun og Halsnøy skule synest Halsnøy har gitt frå seg nok skular til sentralisering, og meiner at det er nokon andre sin tur no.