Øydela hovudvassleidning under gravearbeid. Hadde ikkje varsla kommunen